Stihovi na tezgama

hoće li se stihovi naći na tezgama?

hoće li se rezati na deke i kile?

hoće li se u rasutom stanju prodavaati u rinfuzi?

gdje će biti izloženi?

na mliječnom, povrtnom Ili među delicijama?

hoće li se kuhati na lešo

Ili spravljati na marinadu?

hoće li biti iz slobode ili uzgoja?

hoće li se piti ili krckati?

hoće li se umatati u  pak papir?

hoće li se od njih spravljati kanepei

Ili jala po narudžbi?

hoće li biti u smutijima kao sirovi dodatak?

hoće li se posluživati u šampanjskim čašama

na proslavama života?

Hoće li biti sortirani –  crno, roze, bijelo?

gospođo/gospodine, koji su vam po volji?

ova godina je izuzetno rodna

imamo ih SVE.

recite, koje ćete?

u ljudima nešto krcnu

pomjeriše se kosti

rodi se PJESMA.

stanu u red

Dajte! Dajte!

I meni! I meni!

razgolićeni na tezgama

stihovi zanijemiše.

Tko vidi i čuje neka ne brine.

29.10.2020., @marymrvos